Thuế GTGT đối với kinh doanh vàng bạc

Hỏi: Doanh nghiệp của tôi chuyên kinh doanh vàng bạc (không có hoạt động chế tác). Đầu vào của doanh nghiệp hầu hết là của người dân không có hóa đơn. Đầu ra của doanh nghiệp cũng bán cho người dân (không lấy hóa đơn). Vậy tôi kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì phải lập hóa đơn bán hàng cho từng khách hàng hay lập bảng kê rồi cuối tháng xuất 1 cái hóa đơn?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung của thuế TNDN là: Xác định doanh thu, chi phí theo chứng từ, hoá đơn hợp pháp và chi phí phải phù hợp với doanh thu, có tiền bán chỉ vàng thì phải có giá vốn mua vào.

Xuất hoá đơn và lập bảng kê: Doanh nghiệp của bạn phải lập hoá đơn cho từng người mua vàng, ghi rõ số lượng, đơn giá, thành tiền. Hoá đơn cũng có thể dùng kiêm chứng từ bảo hành, kiêm phiếu thu tiền. Từ hoá đơn ghi vào bảng kê bán hàng và từ đây lên tờ khai thuế, mỗi tháng một bảng kê (bạn nên vào máy nhập hàng ngày để cuối tháng chốt ngày là có ngay số liệu.

Vàng mua vào: Doanh nghiệp của bạn mua vàng của doanh nghiệp khác thì nhất thiết doanh nghiệp đó phải xuất hoá đơn thì doanh nghiệp của bạn mới được tính chi phí, còn nếu mua của dân thì được lập bảng kê mua vào hàng ngày.

(eFinance)