Thuế GTGT hàng nông sản mua vào của nông dân để bán ra

Hỏi: Công ty kinh doanh mặt hàng nông sản do nông dân trồng trọt bán ra, nên không có thuế GTGT đầu vào, vậy công ty làm sao được khấu trừ thuế đầu vào, hình thức kê khai thuế như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) thì hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người nông dân trực tiếp sản xuất, khai thác, đánh bắt,… bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Các doanh nghiệp (DN) mua mặt hàng này của người bán theo giá không có thuế GTGT, nên không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ.

Các mặt hàng nêu trên được mua/bán luân chuyển trong các khâu tiếp theo thì thuế suất áp dụng là 5%, trong khi các mặt hàng khác chịu mức thuế suất 10%. DN của bạn kinh doanh hàng nông sản sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà cần lập bảng kê thu mua để kê khai chi phí cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp bạn mua nông sản của DN khác thì có hoá đơn GTGT do khách hàng xuất ra là 5% thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

(eFinance)