Thuế GTGT trong trường hợp nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi: Trong trường hợp công ty mua hàng hóa (máy văn phòng) của công ty nước ngoài theo hình thức nhập khẩu DDP thì thuế nhà thầu đối với các hình thức nhập khẩu nêu trên chỉ tính phần thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với thuế suất 1%, không tính phần thuế GTGT có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng đối với dịch vụ cung cấp vào Việt Nam - dịch vụ do doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh doanh của Việt Nam mua của nước ngoài.

Đối với phần dịch vụ thuần tuý thì thuế nhà thầu gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của dịch vụ.

Đối với trường hợp nhập khẩu dịch vụ có gắng với hàng hoá mà không tách riêng được thì thuế nhà thầu nước ngoài chỉ thu 1% trên tổng trị giá hợp đồng. Không thu thuế GTGT nữa vì mặt hàng nhập khẩu (NK) này đã trả thuế NK và thuế GTGT theo tờ khai nhập khẩu.

(eFinance)