Thuế GTGT và thuế TNCN đối với cho thuê nhà của cá nhân

Hỏi: Tôi có một căn nhà cho thuê nhưng không rõ cách tính thuế. Nhờ quý báo chỉ dẫn cách tính khoản tiền thuế GTGT và thuế TNCN tính trên tổng tiền thuê nhà là 12.732.000 đồng như thế nào. Xin chỉ dẫn rõ cách tính để nếu cần tôi có thể đưa cho nhân viên thu thuế xem.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thư bạn đọc chưa nêu rõ nhà của bạn để cho thuê ở Hà Nội hay tỉnh khác, nhà của chung hay đứng riêng một cá nhân để cho thuê, số tiền này là 01 tháng hay nhiều tháng.

Tuy nhiên, bạn đọc có thể chọn cách chung nhiều người hay chỉ một mình bạn. Nếu bạn muốn tính cho một mình bạn thì cần có bản thoả thuận giữa những người đồng sở hữu với nội dung: Thoả thuận để một mình bạn có quyền hưởng trọn vẹn món tiền thuê nhà này và kê khai nộp thuế, còn những người khác đã có thu nhập rồi nên không cần chia số tiền này, pháp luật dân sự không cấm điều mọi người đồng thuận, ghi thành văn bản, tự ký và tự chịu trách nhiệm.

Với giả định là căn nhà của bạn ở nội thành Hà Nội, ngôi nhà này được các đồng sở hữu thoả thuận dành riêng cho bạn khai thu nhập và số tiền 12.732.000 đồng là tiền thuê nhà của 01 tháng thì cách tính thuế như sau:

1- Thuế GTGT:

- Giá trị gia tăng là 40% (Quy định của cục thuế Hà Nội) = 12.732.000 x 40% = 5.092.800 đ/tháng

- Thuế GTGT = 10% x 5.092.800 đ = 509.280 đ/tháng.

2- Thuế thu nhập cá nhân:

- Thu nhập chịu thuế là 37% (quy định của cục thuế Hà Nội) = 12.732.000 x 37% = 4.710.840 đ

- Thuế TNCN: Tuỳ theo gia cảnh của Bạn theo một trong số các tình huống sau đây:

(i). Nếu bạn vẫn còn đi làm, có tiền lương tại cơ quan và cơ quan đang khấu trừ thuế 5% thì bạn tạm tính nộp thuế TNCN hàng tháng khoảng 10% cho chắc ăn.

- Bạn tạm khai nộp theo mẫu và tự nộp tiền vào kho bạc. Bạn mang hợp đồng nhà ra cơ quan thuế để được hướng dẫn khai nộp thuế, sau đó cơ quan thuế sẽ cấp cho bạn tờ Hoá đơn để bạn giao cho người đi thuê nhà của bạn.

- Hết năm bạn sẽ cộng tiền lương/thu nhập mà bạn có tại cơ quan với tiền nhà nêu trên thì ra thu nhập chịu thuế. Cơ quan sẽ phải cấp cho Bạn chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT56 (giống như là tờ Hoá đơn đỏ) trong đó ghi rõ số thu nhập của bạn, số tiền thuế đã khấu trừ

+ Thu nhập chịu thuế sẽ trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, số còn lại là số thu nhập tính thuế. 

+ Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần thì sẽ tính ra số thuế phải nộp.

+ Lấy số thuế phải nộp trừ đi số thuế đã tạm khấu trừ (mẫu CTT56 nêu trên) và số bạn khai tạm nộp theo hợp đồng cho thuê nhà .

+ Số thuế đã tạm nộp + số đã khấu trừ tại cơ quan mà nhiều hơn số thuế phải nộp thì bạn nộp thừa làm thủ tục hoàn lại. Ngược lại, bạn sẽ phải nộp thêm.

(ii) Nếu như bạn đã về hưu rồi thì toàn bộ lương hưu của Bạn được miễn thuế, không phải kê khai làm gì cho mệt mỏi, bạn chỉ phải nộp trên tiền cho  nhà  như đã tính trên kia. Cụ thể như sau:

+ Sáu tháng đầu năm 2013 mức giảm trừ bản thân là 4 triệu đồng/tháng và giả định rằng Bạn không có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì số thuế TNCN phải tạm nộp bình quân 1 tháng sẽ là : (4.710.840 đ – 4.000.000 đ ) x 5% =  35.542 đồng/tháng.

+ Sáu tháng cuối năm 2013, theo Luật số 26/2012 sửa đổi Luật số 04/2007 với mức giảm trừ cá nhân là 9 triệu đồng/tháng thì với số tiền nêu trên bạn không phải nộp.

Giả định rằng bây giờ là tháng 7/2013 bạn mới nhận được tiền thuê nhà 6 tháng đầu năm và người đi thuê trả tiếp cho bạn số tiền 6 tháng cuối năm thì tính ra Bạn cũng không phải nộp thuế TNCN.

Cộng số tiền thuế GTGT và thuế TNCN là tổng số tiền phải nộp, bạn nộp thuế rồi cơ quan thuế mới cấp hoá đơn.

(eFinance)