Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hỏi: Công ty tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng bán hàng với công ty khác cũng ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng công ty mua hàng yêu cầu công ty tôi giao hàng và lắp đặt ở Quảng Ngãi. Vây trường hợp này có phải đóng thuế GTGT vãng lai không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Quy định về tạm nộp thuế GTGT ngoại tỉnh xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của thuế đánh vào tiêu dùng, theo đó, hàng hoá được bán tại đâu thì sẽ khai nộp thuế tại đó. Một doanh nghiệp (DN) có trụ sở đóng tại tỉnh A mang hàng hoá đến bán tại tỉnh B (hoặc thi công xây dựng công trình tại tỉnh B) và nếu DN đó không có đơn vị phụ thuộc đóng tại tỉnh B để khai thuế, nộp thuế tại tỉnh B thì DN đó phải khai nộp thuế GTGT cho tỉnh B với tỷ lệ tạm nộp là 2% doanh thu bán hàng tại tỉnh B.

Việc công ty của bạn bán hàng cho DN khác cùng ở TP. Hồ Chí Minh thì công ty của bạn không có nghĩa vụ phải khai nộp thuế 2% tại tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp bên mua thực hiện xây dựng công trình tại Quảng Ngãi thì bên mua mới là DN phải khai thuế ngoại tỉnh.

Tương tự như vậy, 2 bên mua/bán đều đóng trụ sở tại Bình Dương thì bên bán khai nộp thuế tại Bình Dương, còn bên mua nếu mang hàng mua vào để bán tại Hải Phòng hoặc xây dựng công trình tại Hải Phòng thì bên mua mới là đơn vị phải khai nộp thuế ngoại tỉnh.

Bạn đọc cần xác định rõ vị trí của từng bên để thực hiện nộp thuế cho đúng.

(eFinance)