Thuế môn bài đối với nhà thầu nước ngoài

Hỏi: Công ty tôi là văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài có con dấu và mã số thuế. Công ty đăng kí nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (nhưng không phải nộp thuế GTGT - thông tin này tôi tra trên website của Tổng cục Thuế), nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định tỷ lệ. Vậy xin hỏi công ty có phải nộp thuế môn bài không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế môn bài là khoản thu mang tính kiểm kê đối tượng kinh doanh có còn hoạt động hay không. Với một mã số thuế được cấp cho một tổ chức thì cần phải nộp thuế môn bài.

Văn phòng nhà thầu của Bạn đọc đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định tỷ lệ như vậy là quá thuận lợi và tối ưu rồi và đương nhiên có mã số thuế.

Với quy định hiện hành và thực tế hoạt động thì Văn phòng nhà thầu của bạn phải nộp thuế môn bài.

(eFinance)