Thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi: Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Nhật Bản đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Trong thời gian này, công ty chúng tôi có ký với nhà cung cấp Nhật Bản hợp đồng nhập khẩu máy móc (điều kiện giao hàng CIF Hải Phòng và hợp đồng dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị trên trong thời gian 10 ngày. Công ty chúng tôi có thể đăng ký miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định hiện hành (Thông tư số 143/2008, Thông tư 60/2012, Thông tư 84/2008) thì nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ phải trả thuế nhà thầu (gồm thuế GTGT và TNDN).

Nhân viên nước ngoài được nhà nước ngoài cử vào VN để thực hiện hợp đồng tức là họ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nên phải trả thuế TNCN.

Thái Lan và Nhật Bản là những nước đã ký Hiệp định thuế với Việt Nam, bởi vậy doanh nghiệp của các bạn hoàn toàn có quyền khai các thủ tục miễn thuế cho những người này vào làm việc ngắn hạn theo hợp đồng nhà thầu.

(eFinance)