Thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi: Trong giai đoạn từ 2009 - 2010, công ty mua hạt nhựa nguyên sinh của một công ty nước ngoài là Nagase Thailand Co., Ltd. từ kho ngoại quan đặt tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội, theo giá DDU. Vậy theo Thông tư số 134 /2008/TT-BTC thì công ty có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT thay cho Nagase Thailand Co., Ltd. không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 60/2012 thì trường hợp mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng hàng được người bán giao tại địa điểm của người mua trong lãnh thổ Việt Nam thì phải trả thuế nhà thầu nước ngoài.

Các trường hợp trước đây thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 134/2008, không áp dụng nội dung của văn bản pháp luật mới để hồi tố cho các hoạt động đã diễn ra khi chưa có văn bản pháp luật mới. Trường hợp có ý kiến khác nhau, bạn đọc cần có công văn theo đường văn thư gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được trả lời.

(eFinance)