Thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng như thế nào?

Hỏi: Công ty nhập khẩu hàng theo điều kiện giá C.I.F, nhưng trong điều khoản của hợp đồng có thêm một điều khoản bảo hành là 12 tháng, vậy công ty có phải nộp thuế nhà thầu không? Hay khi phát sinh hỏng hóc bên nước ngoài tiến hành bảo hành thì mới nộp thuế nhà thầu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo Thông tư số 60/2012 (thay thế cho Thông tư số 134/2008) của Bộ Tài chính thì thuế nhà đầu nước ngoài áp dụng đối với dịch vụ thực hiện tại Việt Nam do các cá nhân kinh doanh hoặc pháp nhân nước ngoài cung cấp (không phải là cá nhân cư trú hoặc pháp nhân Việt Nam). Trường hợp mua/bán hàng hoá có gắn với dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, bảo hành tại Việt Nam thì cũng bị trả thuế nhà thầu. Bên Việt Nam trả tiền cho bên nước ngoài thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thuế tại nguồn (đối với thuế TNDN) và nộp thay thuế GTGT (chứng từ này được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào).

Thông tư trên không có hướng dẫn là dịch vụ bảo hành đó phải thực phát sinh hay không phát sinh hoạt động bảo hành và trong thực tế hiện nay các cơ quan có chức năng giám sát hoạt động của cơ quan thuế và doanh nghiệp như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ thường quy trách nhiệm cho cơ quan thuế và doanh nghiệp, đồng thời tiến hành xử phát, truy thu thuế, truy cứu trách nhiệm đối với những trường hợp không áp thuế nhà thầu đối với các hợp đồng mua thiết bị, máy móc, phương tiện… mà trong đó có điều khoản bảo hành tương tự như câu hỏi của bạn.

(eFinance)