Thuế nhà thầu nước ngoài có áp dụng cho mua sách trực tuyến từ nước ngoài?

Hỏi: Trường hợp công ty tôi nhập sách từ nước ngoài về (phục vụ đào tạo) vậy khi nộp thuế nhà thầu có phải chịu thuế GTGT không? Trường hợp công ty tôi có ký kết mua sách của nhà thầu nước ngoài dưới hình thức tải trực tuyến về thì có phải chịu thuế nhà thầu không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế nhà thầu nước ngoài gồm có thuế GTGT, thuế TNDN và/hoặc thuế TNCN.

Mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT thì tuân theo quy định của Luật thuế GTGT, do vậy mặt hàng sách giáo khoa, giáo trình, sách khoa học kỹ thuật,… thuộc diện không chịu thuế GTGT trong tất cả các khâu, do đó sẽ không phải trả thuế, không phải nộp thuế GTGT khi kê khai nộp thuế nhà thầu.

Đối với trường hợp mua sách của bên nước ngoài dưới hình thức tải trực tuyến thì cũng phải chịu thuế nhà thầu, chỉ bao gồm thuế TNDN nhà thầu mà không gồm thuế GTGT vì sách loại này phải trả tiền phí bản quyền thì mới sử dụng và tải về được.

(eFinance)