Thuế nhà thầu nước ngoài có hay không?

Hỏi: Công ty có thỏa thuận với công ty Hàn Quốc mua một lô nguyên vật liệu xây dựng và sẽ trả 10% tiền hoa hồng/tổng giá trị của lô nguyên vật liệu này. Công ty Hàn Quốc sẽ tiến hành mua hàng, làm thủ tục xuất khẩu tại cảng Hàn Quốc, công ty chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập hàng vào Việt Nam. Xin hỏi tiền hoa hồng công ty Hàn Quốc được hưởng có phải chịu thuế nhà thầu không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Về nguyên tắc dịch vụ môi giới phát sinh tại nước ngoài, do bên nước ngoài thực hiện thì không thuộc đối tượng phải trả thuế nhà thầu nước ngoài.

Tuy nhiên, việc môi giới phải minh bạch, có đủ chứng cứ pháp lý và những đề phòng những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình nhập khẩu hàng hóa thuộc các Hợp đồng môi giới ký với nước ngoài.

Việc thỏa thuận mua giúp và người mua giúp đó vừa làm môi giới, vừa làm thủ tục gửi hàng mua giúp có thể lẫn lộn với thương nhân bán hàng vào Việt Nam và bên Việt Nam đang làm một việc không minh bạch để tránh thuế khâu nhập khẩu.

(eFinance)