Thuế nhà thầu nước ngoài đối với bán hàng tại Việt Nam

Hỏi: Từ tháng 10/2012 đến tháng 8/2013, công ty có nhập máy móc thiết bị từ công ty mẹ bên Hàn Quốc theo giá CIF (3 lần); giá FOB (2 lần); thanh toán (nợ trong 3 năm), bảo hành 1 năm. Hàng nhập về nguyên chiếc. Không phát sinh chi phí dịch vụ. Theo khoản 2, Điều 4, Thông tư 60/2012/TT-BTC, công ty không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nội dung bạn nêu trong thư và thực tế giao dịch giữa doanh nghiệp (DN) của bạn với công ty mẹ Hàn Quốc theo giá thị trường, phù hợp với khoản 2 của Thông tư số 60/2012 thì không phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài (Không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài đối với việc bán hàng của công ty Hàn Quốc vào Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như vận chuyển đến địa điểm nhận hàng của người mua trong lãnh thổ Việt Nam; thực hiện bảo hành, bảo trì, lắp đặt, chạy thử tại Việt Nam).

Việc đăng ký MST nhà thầu nước ngoài chỉ phải làm khi thực phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu NN. Bạn vui lòng tham khảo Thông tư số 80/2012 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế.

(eFinance)