Thuế nhà thầu nước ngoài đối với phôi phần mua của nước ngoài

Hỏi: Công ty làm về mảng sản xuất sản phẩm phần mềm dựa trên nền tảng (phôi phần mềm) của bên nước ngoài cung cấp. Khi bên công ty xuất bán phần mềm hoàn thiện cho các công ty trong nước đặt mua thì phải thanh toán tiền phôi phần mềm cho công ty nước ngoài. Vậy công ty có phải chịu thuế nhà thầu khi làm thanh toán tiền phôi phần mềm cho bên nước ngoài không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Phôi phầm mềm doanh nghiệp bạn mua của nước ngoài nghĩa là bên nước ngoài đã có được thu nhập phát sinh tại Việt Nam và như vậy rõ ràng là phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài. Việc mua phôi phầm mềm cho dù qua mạng hay nhập khẩu thông qua các vật chứa đựng thông tin (băng, đĩa…) đều phải trả bản quyền phôi cho họ. Nếu hợp đồng có cam kết bạn trả thuế cho họ hoặc có điều khoản bên nước ngoài nhận thu nhập NET thì doanh nghiệp của bạn sẽ phải trả thay cho người ta khoản thuế nhà thầu nước ngoài.

Bản quyền không chịu thuế GTGT, chỉ chịu thuế TNDN. Theo Thông tư số 60/2012 (trước đây là Thông tư số 134/2008) thì thuế suất là 5% trên trị giá tính thuế. Bạn đọc vui lòng đọc kỹ các văn bản trên để hiểu rõ từng bước cách tính thuế còn nội dung mẫu tờ khai thì theo Thông tư số 28/2011.

(eFinance)