Thuế nhập khẩu đối với thiết bị tạm xuất, tái nhập

Hỏi: Theo Thông tư 205/2010/BTC xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi nhập khẩu về Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phí sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp, liên quan đến việc sửa chữa hàng hoá, vậy tính thuế nhập khẩu như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau: Thông tư số 205/2010 mà bạn đọc trích dẫn quy định về trị giá tính thuế để sử dụng cho nhiều mục đích quản lý như: làm căn cứ khai hải quan, thống kê hải quan và tính thuế nhập khẩu theo quy định.

Với trường hợp của bạn nêu trong thư hỏi thì thuế nhập khẩu sẽ tính trên trị giá phụ tùng thay thế cấu thành trong chiếc máy tái nhập khẩu cộng với phần phí bảo hiểm, vận tải phân bổ theo trị giá hoặc khối lượng mà không thể tính trên toàn bộ vì toàn bộ chi phí cho công việc vận chuyển, bảo hiểm trong quá trình này là vận chuyển cả chiếc máy hoặc tổ hợp thiết bị tạm xuất/tái nhập chứ không phải toàn bộ là của trị giá phụ tùng thay thế.

Trong thực tiễn quản lý, cán bộ hải quan thường băn khoăn không dám quyết ngay việc tính thuế mà doanh nghiệp cần có thuyết minh bằng văn bản kèm theo tờ khai để bảo vệ quan điểm của mình trong trường hợp hải quan không dám xử lý ngay.

(eFinance)

̣