Thuê phương tiện của cá nhân có được tính vào chi phí hợp lý?

Hỏi: Do không có tài sản cố định nên công ty phải thuê máy móc, phương tiện vận tải để hoạt động. Năm 2012, công ty tôi có thuê 1 chiếc ôtô tải và 3 chiếc máy xúc để hoạt động. Nhưng người có phương tiện cho thuê chỉ là hộ cá nhân, nên không viết hoá đơn cho công ty. Như vậy chi phí thuê xe, thuê máy công ty có được hạch toán và chi phí hợp lý không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Pháp luật về dân sự không cấm việc doanh nghiệp (DN) thuê xe của cá nhân để làm công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật thuế quy định cá nhân có tài sản cho thuê thì hoạt động này chính là hoạt động kinh doanh cho thuê rồi, họ sẽ phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ cấp/bán hoá đơn lẻ để họ xuất cho DN, và khi có hoá đơn thì DN mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hợp đồng cho thuê có thể thoả thuận bên đi thuê chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho bên cho thuê hoặc bên cho thuê phải nộp, khi đó mức giá cho thuê sẽ cao thấp khác nhau tuỳ thuộc vào thoả thuận.

Trường hợp 2 bên thoả thuận giá cho thuê là giá NET , tức là bên đi thuê chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho bên cho thuê thì mang hợp đồng và chứng từ trả tiền đến cơ quan thuế để được hướng dẫn khai nộp thuế theo tỷ lệ khoán giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân trên doanh thu (biểu do cục thuế quy định).

Khi và chỉ khi có hoá đơn hợp pháp nêu trên, các chi phí xăng dầu, thuê người lái, chi sửa chữa trong quá trình sử dụng (nếu hợp đồng quy định bên đi thuê chịu trách nhiệm) có chứng từ, hoá đơn do bên đi thuê chi trả mới được tính vào chi phí hợp lý. Lưu ý rằng công nhân được thuê lái cũng sẽ phải trả thuế TNCN theo quy định.

Bạn đọc vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn hoặc khắc phục nếu có thiếu sót so với nội dung trên.

(eFinance)