Thuế suất 10% hay 0%

Hỏi: Công ty tôi là nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ. Công ty kí hợp đồng với công ty sản xuất kính sản xuất sản phẩm mẫu gửi sang công ty mẹ. Trong hợp đồng, chúng tôi chỉ định công ty kính giao hàng tại Pusan, Hàn Quốc. Chúng tôi đã thanh toán trước cho công ty kính. Vậy, công ty kính xuất hóa đơn VAT cho chúng tôi 10% hay 0%?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp của bạn là nhà thầu nước ngoài mua kính cho công trình tại Việt Nam và sản phẩm mẫu được gửi sang Hàn Quốc để kiểm tra.

Công ty kính xuất hóa đơn cho công ty của bạn theo mức thuế suất GTGT là 10%.

Mức thuế suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp: Doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng với công ty kính, sản phẩm kính đó phải mở tờ khai hải quan, làm thủ tục xuất khẩu và có đủ chứng từ chứng minh số tiền hàng do Hàn Quốc trả cho công ty kính được chuyển qua ngân hàng.

(eFinance)