Thuế suất GTGT cho hợp đồng độc quyền tiếp thị hàng hoá

Hỏi: Công ty Việt Nam A ký hợp đồng độc quyền tiếp thị hàng hóa (phụ gia dùng cho hải sản) cho công ty nước ngoài B, không có trụ sở tại Việt Nam, hàng hóa cuả B khi xuất khẩu vào Việt Nam, công ty Việt Nam A sẽ được chia hoa hồng trên số lượng hàng này. Vậy công ty A có cần phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra không, với thuế suất là bao nhiêu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: 

1- Thuế GTGT đánh vào việc tiêu dùng hàng hoá/dịch vụ theo nguyên tắc ĐIỂM ĐẾN, ai tiêu dùng và tiêu dùng tại đâu, trong nhiều trường hợp còn xét đến mục đích của việc tiêu dùng đó. Thuế GTGT của chúng ta cũng theo nguyên tắc này.

Theo như Bạn nêu, thì B là công ty nước ngoài có mục tiêu là bán hàng vào Việt Nam, A là DN tại VN được B cho làm hợp đồng độc quyền tiếp thị hàng hoá do B bán vào VN, A được chia hoa hồng trên số lượng hàng hoá này đã được bán ra (đương nhiên là bán qua A). Với hoạt động này, theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam thì A trở thành cơ sở thường trú của A (cho mục đích tính thuế) , phục vụ cho việc A tiến hành hoạt động kinh doanh là bán hàng tại Việt Nam. Và như vậy cả A và B đều phải nộp thuế như sau:

- A nộp thuế GTGT và xuất hoá đơn cho B trên hoa hồng được hưởng, thuế suất 10%. Bởi vì B là Người nộp thuế nước ngoài mua dịch vụ của A và dịch vụ này được cung cấp và tiêu dùng tại Việt Nam. Đương nhiên, A phải tổng hợp vào doanh thu để kê khai nộp thuế TNDN đối với số tiền được B trả cho dịch vụ này.

- B sẽ phải nộp cả thuế GTGT và thuế TNDN với tư cách là nhà thầu nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (thuế nhà thầu nước ngoài), bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu theo Thông tư số 60/2012/TT-BTC (trước đây là Thông tư số 134/2008).

2- Câu hỏi 2 của Bạn có lẽ trong ngữ cảnh vẫn là B như nêu trên và B sẽ nhập khẩu cá tra của nhà cung cấp Việt Nam là công ty C . Việc kiểm hoá chất lượng cho 1 lô hàng (do công ty A nêu trên đảm nhiệm) được hiểu là B cũng phải trả tiền và C cũng phải trả tiền. Nội dung trả lời là:

- A xuất hoá đơn cho C thuế suất 10% vì C là doanh nghiệp VN; cty C sẽ được khai thuế đầu vào khi áp thuế GTGT đầu ra 0% đối với hàng xuất khẩu.

- A xuất hoá đơn cho B cũng với thuế suất 10% vì công ty B là DN nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam là công ty A của Bạn (từ việc A là được độc quyền tiếp thị hàng của B bán vào Việt Nam).

Nội dung 2 câu hỏi trên nếu Bạn hỏi các nhà tư vấn luật hoặc kế toán kiểm toán có thể dẫn đến việc mất rất nhiều tiền phí đồng thời với việc gặp phải sự rủi ro bị truy thu thuế khi có đoàn kiểm tra, kiểm toán thuế tại doanh nghiệp, vậy Bạn cần hết sức thận trọng.

Trong trường hợp Bạn chưa thoả mãn với nội dung trả lời tại thư này, Bạn có thể gửi văn bản đến Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế để được trả lời bằng văn bản.

(eFinance)