Thuế suất GTGT mặt hàng hương que

Hỏi: Tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu mặt hàng hương que không mùi. Công ty tôi có thu mua hương của các hộ nông dân làm hương nhỏ lẻ tại các địa phương. Vậy công ty tôi có được phép sử dụng bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN) không và mặt hàng hương que không mùi có mức thuế suất thuế GTGT bao nhiêu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mặt hàng hương que tiêu thụ tại thị trường trong nước thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Còn nếu được xuất khẩu ra nước ngoài thì áp dụng thuế suất 0%. DN của bạn mà xuất khẩu được mặt hàng này thì tốt quá, vừa mang lại lợi ích cho DN mình, vừa mang về ngoại tệ cho đất nước và tạo được việc làm cho nông dân… Việc này rất đáng được biểu dương và khuyến khích.

Bạn mua hương của người nông dân quê nhà sản xuất nhỏ lẻ, người trực tiếp sản xuất bán ra (mà không phải là cơ sở sản xuất chuyên nghiệp) thì được phép sử dụng bảng kê thu mua như là mua nông sản để làm chứng từ hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN.

(eFinance)