Thuế suất thuế GTGT đối với thí nghiệm khoa học

Hỏi: Có phải thí nghiệm khoa học, nghiên cứu là thuộc nhóm khác và sử dụng thí nghiệm trong các nhà máy, xí nghiệp không phải là nghiên cứu, thí nghiệm khoa học? Cần phải phân biệt đối tượng sử dụng cuối cùng hay không để cùng một sản phẩm lại có mức thuế khác nhau là 5% hay 10%?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại Điều 10 của Thông tư số 06/2012 có quy định:

“12. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.”

Bạn đọc đã rất đúng khi cho rằng có bất cập, dẫn đến cách giải thích gây nên ức chế cho DN. Nội dung tư tưởng trong thiết kế chính sách là hàng hoá dịch vụ chịu thuế hay không chịu thuế, chịu thuế suất 5% hay 10% là tuỳ thuộc vào mục đích tiêu dùng cho hàng hoá, dịch vụ đó.

Khoản 12 của Điều 10 được trích dẫn trên có hàm ý chính sách là các loại hàng hoá liệt kê ở điểm này với mục đích tiêu dùng cho GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP thì áp dụng thuế suất 5%.

Nghiên cứu, thí nghiệm trong khổ này được giới hạn bởi phạm vi mục đích là GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP chứ không phải mọi trường hợp nghiên cứu, thí nghiệm.

Nếu như trong văn bản có thêm dấu hai chấm (:) ngay sau từ bao gồm thì chắc rằng bạn đọc sẽ hiểu ngay.

(eFinance)