Thuế tài nguyên đối với tài nguyên thu được ngoài giấy phép

Hỏi: DN khai thác đá được cấp phép, trong quá trình khai thác có thu thêm được quặng Photphorit. Vậy khi bán DN vẫn xuất hóa đơn có đúng không (vì đây là sản phẩm không được cấp phép khai thác)? Thuế tài nguyên của sản phẩm này nộp theo loại thuế tài nguyên thu được là quặng có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của các Luật thuế, Nghị định số 51/2010 về hoá đơn thì trong mọi trường hợp phát sinh việc bán hàng hoá, dịch vụ đều phải thực hiện xuất hoá đơn (trừ trường hợp trị giá không quá 200 ngàn đồng và người mua không yêu cầu).

Đối với quặng photphorit thực tế doanh nghiệp (DN) thu thêm được khi xuất bán DN của bạn cũng phải xuất hoá đơn GTGT vì đây là thực tế, DN cần báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản để bổ sung giấy phép khai thác tận thu. Đồng thời, khai nộp đủ thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định chung.

Thuế suất thuế tài nguyên theo mức thuế suất áp dụng đối với quặng, không áp dụng mức thuế suất của đá.

(eFinance)