Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Hỏi: Tôi đã đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Hiện tại, tôi đang thử việc 2 tháng (có hợp đồng thử việc) với mức lương 2.500.000 đồng. Vậy với mức thu nhập của tôicó phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có mức đóng là bao nhiêu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn có mã số thuế thu nhập cá nhân vậy là tốt rồi, nếu bạn có ký hợp đồng làm việc 3 tháng trở lên (trong đó có 2 tháng thử việc) thì bạn được áp dụng việc khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh (6 tháng đầu năm 4 triệu đồng/tháng; từ tháng 7/2013 là 9 triệu đồng/tháng).

Với mức thu nhập trên thì bạn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng cần có bản cam kết theo mẫu số 23/BCK gửi cho cơ quan bạn đang ký hợp đồng.

(eFinance)