Thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vốn

Hỏi: Cá nhân Việt Nam sắp chuyển nhượng vốn trong một công ty cổ phần cho một công ty khác. Để thực hiện việc này, cá nhân đó đã ký một hợp đồng tư vấn tài chính với một công ty nước ngoài A không có hiện diện thương mại ở Việt Nam. Vậy phí dịch vụ tư vấn trả cho công ty A này có được xem là chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn nói trên không?    

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì các chi phí thực tế phát sinh, có chứng từ hoặc hoá đơn hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Với trường hợp của bạn nêu, công ty nước ngoài A có tư vấn cho cá nhân trong việc bán phần vốn của cá nhân cho người khác thì phải có những chứng từ hợp pháp gồm: Hợp đồng tư vấn, chuyển tiền thanh toán theo hợp đồng, tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài đối với công ty A. Cần nói rõ là công ty X kiếm được tiền từ nguồn phát sinh tại Việt Nam nên anh ta thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu nước ngoài.

Nếu công ty A xuất hoá đơn cho cá nhân đó thì hoá đơn đó chỉ có giá trị khi và chỉ khi được ghi rõ trong hợp đồng của A ký với cá nhân và có chứng từ chứng minh rằng A đã nộp đủ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(eFinance)