Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và chế phẩm từ cây thuốc lá

Hỏi: Trong Luật thuế TTĐB năm 2008 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để nhai, ngửi, hút, hít, ngậm. Vậy chế phẩm từ cây thuốc lá có thể là gì? Thuốc lá sợi, thuốc lá lá có chịu thuế TTĐB không? Nếu có thì trong những trường hợp nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 26/2009, Nghị định số 113/2011, Thông tư hướng dẫn số 64/2009, Thông tư 05/2012 thì thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đánh vào mặt hàng thuốc lá và chế phẩm từ cây thuốc lá. Người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có SX, nhập khẩu mặt hàng này. Thuế TTĐB chỉ tính thu/nộp 01 lần tại khâu sản xuất hoặc nhập khẩu.

Chế phẩm từ cây thuốc lá gồm thuốc lá điếu, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá, viên ngậm, kẹp ngậm có chứa nicotin được làm từ thuốc lá… DN mua lá thuốc lá của bà con nông dân để làm ra các chế phẩm trên thì nộp thuế TTĐB (thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, cọng thuốc lá).

(eFinance)