Thuế TNCN doanh nghiệp trả thay cá nhân có tính vào chi phí tính thuế TNDN?

Hỏi: Doanh nghiệp tôi ký hợp đồng với người lao động trong hợp đồng ghi rõ doanh nghiệp nộp thay thuế TNCN cho người lao động. Nhưng khi cán bộ thuế đi thanh tra đơn vị tôi lại không được tính vào chi phí món chi phí thuế TNCN mà doanh nghiệp nộp thay cho người lao động. Vậy cán bộ thuế xuất toán món chi phí trên của DN tôi là đúng hay sai?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hợp đồng lao động mà DN quy định trả thay thuế TNCN cho người lao động nghĩa là tiền lương cá nhân thực nhận là lương NET, lương bỏ túi. Từ lương này quy ngược lên để tính ra số tiền thuế TNCN và DN nộp số tiền này thay cho cá nhân. Số tiền thuế trả thay này cộng với tiền lương NET thực trả cho cá nhân được tính vào chi phí về lao động mà DN phải bỏ ra để có người lao động làm việc cho DN.

Quy định về điều kiện đã rõ, nhưng DN phải có phiếu kế toán (chứng từ hạch toán) được lập trên cơ sở bảng lương thực trả hàng thág và bảng số liệu tính ra tiền thuế và tổng chi phí về lao động.

(eFinance)