Thuê văn phòng ghi trên hóa đơn như thế nào?

Hỏi: Công ty có ký hợp đồng cho thuê văn phòng.Thời hạn cho thuê là 10 năm. Hình thức thanh toán là đầu năm. Nhưng công ty có trách nhiệm gửi thông báo thanh toán bao gốm tất cả những phí dịch vụ và hóa đơn VAT. Việc xuất hóa đơn như thế có ảnh hưởng gì đến việc ghi nhận doanh thu của công ty không. Có đúng quy định về việc cấp hóa đơn không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nội dung xuất hoá đơn của bạn cần phải bám sát theo quy định của Hợp đồng kinh tế phù hợp với quy định của pháp luật (Hợp đồng không có nội dung vô hiệu). Thư của bạn hỏi cũng rất khái quát và thiếu nhiều thông tin, do vậy chúng tôi trả lời theo các tình huống giả định sau đây:

1-    Trường hợp hợp đồng quy định cho thuê trọn gói, bao gồm các dịch vụ kèm theo trong suốt thời hạn thuê 10 năm. Điều khoản thanh toán quy định kỳ thanh toán theo năm hoặc hàng tháng/quý/6 tháng thì số tiền thanh toán định kỳ đó là doanh thu của bên cho thuê.

2-    Trường hợp Hợp đồng quy định giá thanh toán gồm tiền thuê văn phòng và phí dịch vụ theo thực tế sử dụng hàng tháng thì trên hoá đơn hàng tháng ghi rõ 2 nội dung tiền thuê diện tích văn phòng và tiền dịch vụ.

3-    Trường hợp chứng nhận ĐKKD của bạn không có chức năng kinh doanh điện, nước thì DN của bạn vẫn có quyền xuất hoá đơn làm chứng từ hạch toán, kê khai thuế nếu như nội dung của HĐ cần có điều khoản về việc này. Ví dụ: “Bên đi thuê thanh toán cho Bên cho thuê toàn bộ chi phí điện, nước điện thoại theo thực tế sử dụng. Căn cứ số liệu trên đồng hồ phụ về điện nước, giá thanh toán cho nhà cung cấp, bên cho thuê xuất hoá đơn cho bên đi thuê  làm chứng từ hạch toán”.

(eFinance)