Thuế xuất khẩu đối với hàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Hỏi: Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB kiến nghị về việc không thu thuế xuất khẩu đối với hàng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và việc xử lý tiền thuế nộp thừa đã được quy định cụ thể tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu để kiểm tra lại hồ sơ cụ thể, đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 157/2011/TT-BTC và Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để được xử lý cụ thể.

(eFinance)