Tờ khai phân luồng đỏ phải xuất trình hàng để hải quan kiểm tra

Hỏi: Một lô hàng 5 container của cùng một khách hàng xếp lên tàu chạy cùng 1 ngày, nhưng do điều kiện sản xuất chưa sản xuất đủ 5 cont. Ngày đầu bốc 02 cont, ngày thứ 2 bốc 3 cont tại doanh nghiệp thì hải quan có cho phép mở tờ khai xuất khẩu 5 cont cho một lần khai báo không? (Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cục Hải quan Hà Nội trả lời như sau: Thời gian khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu: chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Trường hợp tờ khai được phân luồng đỏ doanh nghiệp phải xuất trình hàng để cơ quan hải quan kiểm tra. Như vậy doanh nghiệp phải căn cứ kế hoạch sản xuất, xuất khẩu để khai báo trong thời gian phù hợp và xuất trình đủ hàng để hải quan kiểm tra. Công ty cũng có thể nghiên cứu, áp dụng thủ tục đăng ký tờ khai một lần nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

(eFinance)