Tờ khai thuế môn bài 2013

Hỏi: Công ty thành lập tháng 10/2012 đã nộp tờ khai thuế môn bài mức thuế 1.500.000 đồng nhưng do thành lập 6 tháng cuối năm nên ghi có 750.000 đồng. Năm 2013 đã nộp thuế môn bài mà không nộp tờ khai nữa. Công ty vừa nhận được công văn thông báo là chưa nộp tờ khai thuế năm 2013. Vậy công ty có phải nộp tờ khai thuế năm 2013? Theo công văn công ty có bị phạt chậm nộp tờ khai không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế môn bài tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng vì có thể gặp rủi ro là trong hệ thống của ngành Thuế không có thông tin thì doanh nghiệp có thể bị thông báo là đã bỏ trốn, mã số thuế bị treo lại.

Số tiền thuế doanh nghiệp của bạn đã nộp đúng và nộp đủ rồi nhưng thiếu thủ tục tờ khai. Vậy, cách xử lý là bạn nộp tờ khai theo đường văn thư. Tốt nhất là có công văn gửi đến cơ quan thuế về việc bạn đã nộp rồi, kèm theo công văn là 1 bản photo chứng từ nộp thuế, tờ khai thuế môn bài năm 2013. Trong đó, nối rõ doanh nghiệp đã nộp.

(eFinance)