Tra mã HS để biết thuế suất

Hỏi: Tôi là nhân viên phòng XNK của Công ty TNHH SX TM Hoàng Luân. Hiện công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu một dây chuyền sản xuất bật lửa (Lighter automatic assembly machine). Mặt hàng này tôi không thấy định danh trong biểu thuế XNK 2013. Xin vui lòng hướng dẫn cách khai báo và mã HS của sản phẩm?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc cần hiểu được nguyên tắc sắp xếp và mô tả của Biểu thuế thì mới có thể tra cứu được.

Nguyên tắc của Biểu thuế là sắp xếp theo tên gọi của từng loại mặt hàng, theo công dụng, trong khi mỗi một dây chuyền sản xuất thì thường là một tổ hợp của nhiều loại máy móc cho nên cần phải tìm ra từng loại mặt hàng thì mới biết được mức thuế cụ thể.

Theo như bạn nêu trong thư hỏi thì bạn cần nhập khẩu một dây chuyền sản xuất bất lửa và theo cách hiểu thông thường thì các dây chuyền sản xuất bao giờ cũng sẽ bao gồm: các máy chính, máy chủ, bằng chuyền, bộ phận liên kết, máy móc phụ trợ. Như vậy, bạn cần hỏi ý kiến chuyên gia cơ khí về những loại thiết bị, máy móc cần phải có đối với dây chuyền sản xuất này.

Tiếp theo, xin mời bạn tìm cuốn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ Tài chính (ban hành ngày 15/11/2012), đi vào nội dung PHẦN XVI – MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ; THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG… Bạn cần đọc kỹ phần chú giải và sau đó lần theo chú giải sẽ đi vào tìm kiếm trong các chương từ 84 trở đi. Trong mỗi chương đều có đến phân nhóm mã 4 chữ số , rồi chi tiết đến 8 chữ số.

Vào đến từng chương và từng nhóm rồi, bạn sẽ tìm thấy tên của từng loại máy theo công dụng. Một số loại máy có tên gọi và mã số cụ thể, nhưng cũng có những loại máy tương tự thì được xếp trong dòng loại khác của mỗi nhóm.

(eFinance)