Trách nhiệm trong uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

Hỏi: Trong niên độ quyết toán thuế TNCN của người lao động năm 2010, 2011 và 2012, những cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng nhưng chưa được cấp mã số thuế cá nhân. Khi làm quyết toán thuế TNCN hàng năm, tôi áp dụng Thông tư 84 và Thông tư 62 để tính thuế TNCN. Vậy công ty có phải chịu trách nhiệm đối với những cá nhân không uỷ quyền khi quyết toán thuế TNCN? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp (DN) của bạn có thiếu sót là chưa làm tốt và sớm thủ tục để đăng ký mã số thuế (MST) cho cá nhân, tuy nhiên tháng 5/2011 mới có MST và DN dùng ngay MST này để làm thủ tục quyết toán thuế 2010 cho cá nhân thì cũng có thể chấp nhận được.

Việc chỉ tính giảm trừ bản thân mà không tính giảm trừ người phụ thuộc cũng là phù hợp vì người nộp thuế không khai gia cảnh với DN của bạn, quan trọng nhất là thời điểm kết thúc năm, cá nhân đó có MST rồi thì những tháng trước đó (trong phạm vi 12 tháng) việc đã tạm khấu trừ theo biểu luỹ tiến từng phần, có tính giảm trừ bản thân cũng là việc làm được chấp nhận.

Thủ tục uỷ quyền của cá nhân cho DN trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho họ là nhằm bảo đảm rằng họ tự biết có nguồn thu nhập thứ 2 hoặc có thêm thu nhập từ kinh doanh hay không, đồng thời cũng là biện pháp giúp cho DN trả thu nhập không bị rắc rối sau này nếu như cá nhân đó có thiếu thuế.

Với các trường hợp 2011 và 2012 khi cá nhân chưa làm thủ tục uỷ quyền, DN của bạn tự ý quyết toán thuế thì có thể bị xử phạt hành chính (về thủ tục, với mức phạt nhẹ).

Trường hợp cơ quan thuế có thông tin chứng minh rằng các cá nhân kia có các khoản thu nhập khác nữa thì lúc đó mới xét đến trách nhiệm liên đới của DN của bạn.

(eFinance)