Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Hạch toán điều chỉnh giảm tiền phí bảo hiểm, điều chỉnh hoá đơn

Hỏi: Công ty mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm B. Công ty B đã xuất hóa đơn cho công ty tôi và công ty đã thanh toán hết cho số tiền hóa đơn này. Nhưng ngay sau đó, có 2 lao động tham gia bảo hiểm xin nghỉ việc, công ty được hoàn trả lại phí bảo hiểm cho 2 lao động này. Vậy xin hỏi cách hạch toán cho nghiệp vụ này?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tại sao không đề cập đến VAT trong chuẩn mực 25 báo cáo tài chính hợp nhất?

Hỏi: Trong Thông tư 161 hướng dẫn chuẩn mực số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất có hướng dẫn loại trừ giao địch nội bộ là bán hàng tồn kho. Nhưng không thấy hướng dẫn loại trừ thuế VAT. Trong trường hợp công ty con mua hàng từ công ty mẹ và cuối năm chưa bán hết lượng hàng này ra ngoài tập đoàn thì vẫn còn số thuế VAT do báng hàng nội bộ, nhưng trong thông tư này không thấy hướng dẫn loại trừ?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Dùng hoá đơn GTGT hay hoá đơn xuất khẩu?

Hỏi: Công ty đang hợp tác với Google Adwords đặt quảng cáo game lên hệ thống của họ. Một điều kiện bắt buộc của thỏa thuận này là Google được quyền đặt quảng cáo ngược lại trên game của công ty. Dựa vào số lượng người dùng click vào game, định kỳ Google sẽ trả tiền cho việc này. Vậy công ty phải xuất hóa đơn cho phần doanh thu trên như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thuế suất GTGT 5% đối với nhà ở xã hội áp dụng thế nào?

Hỏi: Trường hợp 54 hộ gia đình, cá nhân được duyệt thuê mua nhà ở xã hội theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND đã được áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 chưa? Nếu được áp dụng thì thuế GTGT 5% có áp dụng cho cả giá thuê mua trả lần đầu (từ 20% - 80% giá trị căn hộ) và tiền thuê mua nhà hàng tháng trong suốt 10 năm?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Phụ cấp thâm niên nghề có phải phụ cấp lương tính thêm giờ?

Hỏi: Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 thì tiền lương để tính trả thêm giờ của nhà giáo bao gồm: lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu. Vậy phụ cấp thêm niên nghề được quy định theo thông tư liên tịch số 68 có được xem là khoản phụ cấp lương để tính thêm giờ không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Hạch toán tiền điện và ăn trưa như thế nào?

Hỏi: Đối với hoá đơn tiền điện hàng tháng, phải căn cứ vào đâu để phân bổ vào chi phí phục vụ sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí bộ phận văn phòng. Chi phí ăn ca (ăn trưa) cho cán bộ công nhân viên không trả trực tiếp cho người lao động mà thuê một hộ gia đình nấu ăn cho và nấu tại gia đình nhà người đó (không có hoá đơn), chi phí này có được tính vào là chi phí hợp lý tính thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Chính sách tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ

Hỏi: Tình hình tài chính của Đài truyền hình khó khăn chỉ tự chủ vừa đủ chi phí hoạt động thường xuyên, còn mua sắm sửa chữa tài sản không có nguồn kinh phí. Quỹ phát triển sự nghiệp hàng năm của Đài cũng có nhưng rất ít. Vậy Đài có thể thực hiện việc mua sắm này bằng cách là trao đổi quảng cáo để đổi lấy tài sản có được không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Bán ô tô vận tải cho doanh nghiệp chế xuất có thuế GTGT?

Hỏi: Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp lắp ráp và phân phối xe trong nước. Hiện tại chung tôi có khách hàng là 01 công ty nằm trong khu chế xuất, công ty này muốn mua bên chúng tôi 01 xe ô tô tải để chuyên chở hàng hóa (có chạy ra ngoài khu chế xuất) vậy công ty chúng tôi có phải xuất hóa đơn có thuế VAT cho công ty này không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Bên mua hóa đơn không nhận hóa đơn của bên bán vì ghi sẵn ngày

Hỏi: Trung tâm kinh doanh An Thịnh LIKSIN  xuất  hóa đơn bán hàng cho Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa và Công ty TNHH sản xuất Bao bì kim loại. Ngày 1/11, Trung tâm An Thịnh mới giao hàng được vì chưa bố trí được xe, hai đơn vị này nhận hàng nhưng không nhận hóa đơn, yêu cầu An Thịnh hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác trong tháng 11, xử lý tình huống này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cách tính đơn giá thuê đất để ra thông báo tạm nộp

Hỏi: Điều 4 Thông tư 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính qui định: 'Hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất....thì tiếp tục áp dụng dơn giá thuê dất của kỳ ổn định trước để tạm nộp tiền thuê đất..." như vậy doanh nghiệp có kỳ ổn định đơn giá từ 01/01/2006 đến 31/12/2010, kỳ ổn định tiếp theo doanh nghiệp chưa có đơn giá điều chỉnh, căn cứ vào đâu để tạm tính theo đơn giá đất năm 2011 ra thông báo tạm nộp?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thay đổi người đứng tên trên Hợp đồng góp vốn có chịu thuế?

Hỏi: Công ty tôi xây chung cư và có nhận góp vốn của bà A bằng hợp đồng. Theo hợp đồng, sản phẩm được chia là một căn hộ. Do bà A tuổi đã cao nên có ủy quyền cho người thân của mình là ông B thực hiện hợp đồng (Việc ủy quyền này thỏa thuận miệng giữa bà A và ông B). Đến nay, bà A muốn thay đổi người được ủy quyền trong hợp đồng thì công ty tôi hay bà A có phải đóng thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn: Sài Gòn Giải Phóng.

Dịch vụ công ích trong khu công nghiệp chịu thuế GTGT

Hỏi: Hiện nay tôi đang lập dự toán về dịch vụ công ích trong khu công nghiệp của tỉnh trong đó có 1 số đầu việc tôi thắc mắc không biết có phải chịu thuế GTGT hay không? Tôi đã đọc Thông tư 06/2012 và chỉ thấy đề cập trong đô thị mà không nói rõ trong khu công nghiệp liên quan tới công việc như nạo vét hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, đường điện chiếu sáng...

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Có thể thay thế hóa đơn đỏ bằng giấy tờ khác trên đường vận chuyển?

Hỏi: Công ty tôi sản xuất và kinh doanh nội địa sản phẩm dầu nhờn cho động cơ. Công ty có kho hàng tại TP. Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Nếu xuất hàng từ kho đến bên thứ 3, theo Thông tư 64/2013 TT-BTC thì phải có hóa đơn đỏ đi kèm khi vận chuyển. Theo yêu cầu bảo mật của bên thứ 2, công ty tôi không được tiết lộ giá bán. Vậy công ty tôi có thể thay thế hóa đơn đỏ bằng một giấy tờ nào khác không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hạch toán giá thành dịch vụ vào tài khoản nào?

Hỏi: Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo trên website. Trước đây chúng tôi hạch toán chi phí vào các tài khoản 641,642,632 rồi cuối tháng kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên sau đợt kiểm tra thuế cơ quan thuế có yêu cầu là phải hạch toán vào các tài khoản 621,622,627 cuối kỳ kết chuyển sang 154 roi sang 155 để tính giá thành, như vậy có cần thiết không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hạch toán lãi vay vào chi phí như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi có vay tiền ngân hàng để hoạt động kinh doanh, nhưng do điều kiện không có để thanh toán tiền lãi hàng tháng, nên tôi hạch toán chi phí lãi vay vào chi phí phải trả (N635 - C335), như vậy chi phí này của tôi có được coi là chi phí hợp lý không ạ, và tôi có phải lập bảng tính lãi các khoản vay không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chuyển loại hình nộp thuế khoán sang nộp thuế theo kê khai

Hỏi: Hiện nay cơ sở tôi đang thực hiện theo phương pháp khoán doanh số kinh doanh, đại lý hưởng hoa hồng bánh kẹo. Vậy tôi muốn chuyên lên phương pháp trực tiếp trên GTGT (sổ sách kế toán trường hợp 1 – kê khai theo mẫu 03/GTGT, Thông tư 28/TT_BTC 28/02/2011) có được không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng dài hạn

Hỏi: Cơ quan tôi có trường hợp lao động ký trên 3 tháng và được tính thuế theo biểu lũy tiến, nhưng tiền công của tháng 6 theo quy định của công ty sang tháng 7 mới được trả và đến tháng 9/2013 thì được trả thêm quyết toán tiền lương theo dạng kinh doanh từ đầu năm. Vậy số tiền trả trong tháng 7, tháng 9 có được tính biểu lũy tiến không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nộp thuế đối với chuyển nhượng dự án tại Lào

Hỏi: Công ty chúng tôi là thành lập ở Việt Nam có đầu tư 1 dự án ở bên Lào. Công ty tôi dự định sẽ chuyển nhượng/bán dự án đó cho một đối tác ở Lào. Vậy việc bán này chịu thuế suất bao nhiêu%? Loại hoá đơn xuất là hoá đơn giá trị gia tăng hay hoá đơn xuất khẩu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thu nhập từ cổ phiếu thưởng của cổ đông là cá nhân

Hỏi: Năm 2007 công ty có nhận được một khoản góp vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu với tổng giá trị là 830.980.000 đồng và có thặng dư vốn là 4.032.543.000 đồng. Đến năm 2011, chúng tôi đã làm thủ tục để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, chia cho các cổ đông dưới dạng cổ phiếu thưởng. Khi các cổ đông nhận phần cố phiếu thưởng nói trên thì có cần phải kê khai nộp thuế thu thu nhập cá nhân không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Khấu trừ thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh

Hỏi: Tôi nghỉ hưu năm 2012. Đầu tháng 8/2013 tôi ký hợp đồng khoán việc 3 tháng với một cơ quan, lương khoán là 3 triệu đồng. Đến cuối tháng, trước khi trả lương, cơ quan này khấu trừ 10% thuế TNCN. Lý do tôi có thu nhập 2 nơi (lương hưu và lương khoán) và hợp đồng lao động của tôi là hợp đồng khoán việc. Vậy cơ quan tôi đang làm việc khấu trừ tiền lương của tôi như trên có đúng không?