Trích 40% thu nhập để làm lương tăng thêm theo con số nào?

Hỏi: Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, ngân sách Nhà nước đảm bảo 100%. Đơn vị tôi có thu dịch vụ. Vậy đơn vị tôi phải trích tối thiểu 40% thực hiện cải cách tiền lương của số còn lại sau khi nộp thuế GTGT, thuế TNDN hay là số còn lại sau khi trừ thuế GTGT, thuế TNDN và các khoản chi khác phục vụ thu dịch vụ. (Đơn vị tôi nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu)?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Để có nguồn thực hiện cải cách tiền lương, Nhà nước có quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có thu phải trích 40% thu nhập. Bạn lưu ý rằng đã là thu nhập thì phải là khoản còn lại sau khi đã trừ đi nghĩa vụ thuế với nhà nước cũng như bù đắp chi phí để tạo ra nguồn thu nhập đó.

Dòng tiền – doanh thu – thu nhập là các thuật ngữ kinh tế rất khác nhau và chúng ta phải thuộc bài. Đơn vị của bạn nộp thuế GTGT và TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu thì sau khi tính đủ thuế, trừ đủ chi phí để tạo ra thu nhập, số còn lại mới là căn cứ để trích 40%.

(eFinance)