Trích nộp thuế TNCN 10% tại công ty mới cho giám đốc

Hỏi: Giám đốc công ty có thu nhập tại công ty chính ở tỉnh khác, nay mở thêm công ty TNHH MTV tại TP. Hồ Chí Minh vì vậy em muốn trich nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% tại công ty mới có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Câu hỏi của bạn rất hay nhưng mà chưa đủ thông tin về vị giám đốc này có là chủ tịch công ty TNHH MTV mới hay không. Vì vậy chúng tôi trả lời theo 2 tình huống và có liên quan đến cả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tình huống 1: Giám đốc công ty mới là TNHH MTV nếu đồng thời là chủ tịch công ty mới này thì không được hưởng lương, nghĩa là công ty mới này không được hạch toán tiền lương của vị này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Bởi vì, vị giám đốc này được hưởng toàn bộ thành quả của công ty mới là lợi nhuận sau thuế TNDN, ông ta sẽ chỉ phải trả thuế TNCN 5% theo quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Tình huống 2: Ông ta là giám đốc nhưng không phải là chủ tịch, chủ sở hữu của công ty mới này thì tiền lương được tính vào chi phí của doanh nghiệp mới, công ty mới sẽ khấu trừ thuế 10%. Hết năm ông ta sẽ khai thuế để quyết toán với nguồn thu nhập có được từ 2 nơi.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư số 123/2012 để biết thêm quy định về 2 loại thuế này có liên quan đến nội dung trên. Bạn lưu ý thêm là Luật Doanh nghiệp có quy định cấm một người làm đại diện pháp nhân của 2 nơi.

(eFinance)