Truy nộp lại thuế GTGT thuế TNDN do hoá đơn đầu vào mua của DN bỏ trốn

Hỏi: Theo quy định phần mềm và dịch vụ phần mềm không phải chịu thuế GTGT, nhưng kế toán trước khi xuất hoá đơn thì phần dịch vụ đi kèm phần mềm có ghi % thuế GTGT là 10%, có khấu trừ thuế của các hoá đơn dịch vụ đầu vào. Giờ nhận được thông báo của Tổng cục Thuế có một số hoá đơn đầu vào bị nghi là của doanh nghiệp bỏ trốn. Vậy DN có phải nộp lại số thuế GTGT của các hoá đơn đầu vào kia không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hiện nay, ngành Thuế đang triển khai đối chiếu chéo hoá đơn thông qua các thông tin về MST trên hệ thống của ngành. Theo đó, từ MST ghi trên các hoá đơn, dữ liệu sẽ cho ra một trong những kết quả là: (i) NNT  đang hoạt đông; (ii) NNT đang tạm dừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng MST; (iii) Không tìm thấy NNT phù hợp (iv) NNT được thông báo rời bỏ khỏi trụ sở,…

Trong 4 trường hợp trên, duy nhất trường hợp (i) là hoá đơn hợp pháp, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí. Với MST thuộc loại (ii) thì cần xem xét thêm còn 2 loại (iii) và (iv) thì chắc chắn là hoá đơn bất hợp pháp nên bị truy nộp thuế GTGT đã khấu trừ, loại khỏi chi phí đã hạch toán.

Trong thời gian này, ngành Thuế đang cho phép DN tự điều chỉnh tờ khai, xác định lại thuế nộp thêm và tạm thời chưa xử phạt. Khi DN được thông báo mà không điều chỉnh thì lúc đó mới áp dụng các biện pháp cần thiết. Có trường hợp được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

(eFinance)