Truy nộp thuế nhập khẩu, GTGT do chuyển mục đích sử dụng tài sản

Hỏi: Năm 2005 công ty nhập khẩu đầu tư để góp vốn một dây chuyền máy móc có trị giá là 100.000 USD tại thời điểm đó thuế GTGT, thuế nhập khẩu (NK) được miễn 100%. Do tình hình kinh tế khó khăn, do đó năm 2013 công ty bán dây chuyền máy móc đó. Xin hỏi công ty tôi bán dây chuyền máy móc này có phải nộp bổ sung thuế GTGT, thuế NK trước khi bán hay không? Cách tính thuế như thuế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mục đích của việc miễn thuế trước đây là để ưu đãi cho doanh nghiệp (DN) của bạn theo pháp luật về đầu tư vì máy móc, tài sản NK về làm tài sản cố định của dự án đầu tư. Nay DN của bạn phải bán tài sản đi, đồng nghĩa với việc là máy móc, tài sản đó đã chuyển mục đích sử dụng, quyền miễn thuế đối với DN của bạn không còn nữa. Theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì các bạn phải truy nộp thuế NK và thuế GTGT.

Thuế GTGT được tính trên giá thực bán chưa bao gồm thuế GTGT, thuế NK được tính nộp theo hiện trạng của tài sản, mức thuế suất thuế NK và trị giá tính thuế hiện hành (2013) theo quy định tại Thông tư số 205/2010.

Việc khai nộp thuế, tính thuế NK truy nộp thực hiện theo Thông tư số 194/2010. Tuy nhiên, hồ sơ theo dõi miễn thuế NK trước đây đang lưu tại cơ quan và việc truy nộp thuế GTGT có thể còn tranh cãi giữa 2 cơ quan hải quan và thuế tại địa phương. Do vậy, cách tốt nhất để tránh các vướng mắc không cần thiết là DN cần liên hệ với cả 2 cơ quan tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục giấy tờ.

(eFinance)