Truy nộp thuế xe cũ biển LD

Hỏi: Xin bộ cho biết xe ô tô con nhập từ Mỹ năm 1995, biển số LD miển thuế. Có phải sau 10 năm nếu đăng ký lấy biển số trong nước thì không phải đóng thuế? Xin cho biêt văn bản có liên quan để tham khảo?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Xe ô tô biển LD là xe đăng ký của các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong trường hợp xe này nhập khẩu làm tài sản cố định của doanh nghiệp nay bán thanh lý cho người mua, hoặc doanh nghiệp cho/tặng nhân viên Việt Nam thì cần xem lại nguồn gốc và thời gia đã khấu hao.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư số 194/2010 phần quy định về thuế tại khâu nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu làm tài sản cố định nay chuyển mục đích sử dụng, theo đó chỉ bị truy nộp một phần tiền thuế theo nguyên tắc càng sử dụng lâu rồi mới chuyển thì tiền thuế truy nộp càng ít.

Thuế GTGT và lệ phí trước bạ, các loại phí, lệ phí liên quan tại khâu đăng ký thì đương nhiên phải nộp. Với những người được cho/tặng thì còn phải nộp cả thuế TNCN.

(eFinance)