Từ 01/7/2013 khai thuế TNDN theo thuế suất 25% hay 20%?

Hỏi: Theo thông tư mới nhất, doanh nghiệp tôi chỉ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính là 20%. Từ đầu năm 2013, công ty phát sinh chi phí lớn hơn doanh thu, như vậy công ty tôi báo cáo bị lỗ, khi làm báo cáo thuế TNDN tôi giữ nguyên mức phải nộp là 25% có được không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Lỗ hay lãi là chuyện bình thường trong kinh doanh của doanh nghiệp (DN), không ai mong muốn điều này cả, nhưng còn thuế suất cao hay thấp thì do Quốc hội quy định rồi.

Khai thuế suất TNDN 25% hay 20% kể từ ngày 01/7/2013 hoàn toàn không phụ thuộc vào các tháng đầu năm DN của bạn có lỗ hay lãi. Từ quý 3/2013, bạn có quyền và cần phải thực hiện khai theo mức thuế suất 20% nếu như năm 2012 (trọn 12 tháng) DN của bạn có tổng doanh thu năm không vượt quá 20 tỷ đồng.

Kết thúc năm dương lịch 2013, DN của bạn sẽ xác định được thu nhập (hoặc lỗ) của cả năm và sẽ thực hiện tính thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (nếu như 6 tháng cuối năm kinh doanh có lãi, bù đắp được cả số lỗ của 6 tháng đầu năm). Lãi tính cho 6 tháng đầu năm sẽ áp thuế suất 25% và lãi tính cho 6 tháng cuối năm sẽ áp thuế suất 20%.

(eFinance)