Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI và hóa đơn GTGT

Hỏi: Công ty tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty tôi mua lại nhà máy sản xuất hàng may của công ty Việt Nam đã đi vào sản xuất. Vậy theo quy định pháp luật hiện nay, công ty tôi được hưởng những ưu đãi về thuế như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp (DN) của bạn mới tham gia thị trường, được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào đầu năm 2013, cho nên bạn không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trừ khi DN của bạn thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (Theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006). DN của bạn mua lại nhà máy may của công ty ở Việt Nam nên cũng không được ưu đãi gì, trừ khi nhà máy này đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì các bạn chỉ được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.

Để làm rõ DN của bạn có được ưu đãi những gì hay không thì cần có đủ giấy tờ như chúng nhận đầu tư của công ty Việt Nam đối với nhà máy may đó, thông tin về nhà máy đó có được ưu đãi gì không, họ đã hưởng ưu đãi thuế (nếu có) từ khi nào…

Các hóa đơn mua vào vẫn mang mã số thuế của công ty cũ thì DN của bạn cần yêu cầu họ xuất hóa đơn cho DN thì mới đủ điều kiện để được khấu trừ thuế đầu vào cũng như xác định chi phí khi tính thuế TNDN.

(eFinance)