Ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hỏi: Công ty em nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định thì có phải nộp thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng nhập khẩu không? Công ty em nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (xuất khẩu 100%) thì có phải nộp thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng nhập khẩu cho nguyên vật liệu đó không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp của bạn thực hiện dự án đầu tư mở rộng nên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là đúng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, các loại thuế gián thu như thuế GTGT, thuế NK thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế, cụ thể như sau:

1-    Đối với thuế Nhập khẩu thiết bị tạo tài sản cố định: Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại quy định về danh mục ngành nghề, hoặc lĩnh vực địa bàn ưu đãi thuế NK theo Nghị định số 87/2010. Nếu thuộc danh mục này thì thiết bị, máy móc nhập khẩu về làm tài sản cố định của dự án sẽ được miễn thuế NK.

2-    Đối với thuế GTGT: Thiết bị máy móc NK về phải nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu và được kê khai, khấu trừ và hoàn lại. Bạn đọc có thể thực hiện việc kê khai theo Thông tư số 06/2012 (mẫu biểu cụ thể để kê khai thực hiện theo Thông tư số 28/2011). Đối với nguyên liệu NK về làm nguyên liệu sản xuất hàng XK thì được hưởng chế độ ưu đãi ân hạn thuế nhập khẩu và thuế GTGT trong thời hạn 275 ngày. Lưu ý rằng để thực hiện được chính sách này cần phải đăng ký định mức tiêu hao và mở tờ khai hải quan phù hợp với loại hình sản xuất – xuất khẩu.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư số 194/2010 để biết cụ thể về việc miễn, thuế nhập khẩu cũng như mở tờ khai hải quan đối với loại hình SXXK.

(eFinance)