Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp thành lập mới

Hỏi: Công ty Tuấn Vinh thành lập năm 2011 với vốn điều lệ 2.900.000.000 VND (hai tỷ chín trăm triệu đồng). Ngành nghề kinh doanh chính là vận tải, chế biến sản xuất đũa tre, rác luồng... Huyện Bá thước, tỉnh Thanh Hóa là vùng đặc biệt khó khăn. Vậy công ty có được miễn thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Với thông tin ban đầu do bạn nêu thì có thể khẳng định rằng doanh nghiệp (DN) này đáp ứng tiêu chí là DN thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cho nên được hưởng ưu đãi thuế TNDN (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm, giảm 50% thuế tối đa 9 năm).

Với các DN thành lập mới mà có vốn đầu tư đăng ký dưới 15 tỷ đồng thì DN không nhất thiết phải có giấy chứng nhận đầu tư. Đăng ký DN theo quy định của Luật DN năm 2005 có giá trị như: Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho DN thành lập mới tại địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Tuy nhiên, điều kiện đủ và các nguyên tắc miễn, giảm và tính ưu đãi thuế TNDN  cần phải có theo quy định tại Điều 18 - Thông tư của Bộ Tài chính số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 thì Bạn cần phải hướng dẫn DN làm rõ khi họ khai thuế theo quy định.

(eFinance)