Ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS

Hỏi: Việc ký tên và đóng dấu trên tờ khai hải quan và sử dụng chữ ký số khi thực hiện mở tờ khai hải quan điện tử và làm các thủ tục xuất khẩu sản phẩm Alumina (Ôxit nhôm) và Hydroxit nhôm như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan điện tử.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời như sau: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế, ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định, Công ty phải nộp thêm 01 bản sao giấy ủy quyền số 243/UQ-XNK ngày 18/12/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Doanh nghiệp ủy thác (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) không phải là người khai hải quan, do đó không phải thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; Doanh nghiệp được ủy thác (Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin) là người khai hải quan, vì vậy phải có chữ ký số và thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; trong quá trình thực hiện khai hải quan, tại tiêu chí “Người xuất khẩu/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp được ủy thác, tại tiêu chí “Người ủy thác xuất/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp ủy thác.

(eFinance)