Viết tắt các chữ/từ ngữ thông dụng trên hoá đơn GTGT

Hỏi: Chúng tôi đã đăng ký với Cục Thuế Quảng Ngãi để tự in hóa đơn GTGT và sử dụng phần mềm quản lý Ebilling để lập và in hóa đơn GTGT, được thiết kế với độ rộng khống chế số ký tự khi đánh và in hóa đơn tên, địa chỉ khách hàng. Có một số chữ, từ ngữ thông dụng trên hóa đơn chúng tôi viết tắt, như vậy có được không và có cần phải đăng ký danh mục tên viết tắt để in hóa đơn không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Suy cho cùng thì tờ hoá đơn cũng chỉ là một chứng từ, phản ánh đầy đủ thông tin trên đó, quan trọng nhất là mã số thuế và số tiền giao dịch của các bên mua/bán trên tờ hoá đơn đó.

Ai cũng biết quy định trên hoá đơn phải ghi đầy đủ thông tin nhưng khuôn khổ các ô có hạn do vậy, chúng ta cần tìm đến một trong các giải pháp tối ưu:

Một là, thông báo cho đối tác để họ nển đăng ký tên viết tắt trong hồ sơ của doanh nghiệp, việc này dễ và sẽ giúp cho chính họ đỡ được các thủ tục phát sinh không đáng có từ việc để tên quá dài.

Hai là, bạn có văn bản đăng ký với cơ quan thuế việc viết tắt trên hoá đơn kèm theo thông báo phát hành. Với cách làm này thì doanh nghiệp của bạn hoàn toàn chủ động được và bên mua cũng thuận vì bên bán đã đăng ký viết tắt (bạn có thể cho họp bản copy tờ thông báo/đăng ký đó).

(eFinance)