Viết tắt tên công ty trên hoá đơn như thế nào?

Hỏi: Theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh thì tên công ty quá dài. Vậy khi xuất hóa đơn thì công ty viết tắt có được hay không (do viết đầy đủ theo giấy phép kinh doanh thì trong hóa đơn có 2 dòng không ghi đủ)?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thực tế có không ít công ty có tên gọi quá dài nên được phép viết tắt, miễn là đúng địa chỉ, đúng mã số thuế và nhớ khai thuế cho đúng. Tuy nhiên, công ty cần có hợp đồng, trong đó có quy định việc viết tắt hoặc đối tác thông báo rằng trong đăng ký kinh doanh của họ có nêu tên viết tắt công ty. Việc đăng ký tên viết tắt cũng được thực hiện theo trình tự khai báo một cửa qua cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, rất thuận tiện.

(eFinance)