Vướng mắc chữ ký của người có thẩm quyền ký trên C/O mẫu E, D và AK

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời các công văn số 466/HQHCM-GSQL ngày 3/3/2016 và công văn số 467/HQHCM-GSQL ngày 3/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền ký trên các C/O mẫu E, D và AK.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, đối với các C/O mẫu E và D có số tham chiếu E15470ZC39838567 cấp ngày 27/8/2015, E15470ZC32561656 cấp ngày 25/11/2015, E15470ZC41492241 cấp ngày 01/12/2015, E16470ZC39848073 cấp ngày 27/01/2016 và 0019052/CBN/2015 cấp ngày 05/11/2015.

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh tính hợp lệ của các C/O dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Đối với C/O mẫu AK có số tham chiếu 021-15-0847077 cấp ngày 08/12/2015: Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu AK dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK đã được Tổng cục Hải quan thông báo.

(eFinance)