Vướng mắc đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" tại chữ ký người mua hàng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 010382/PTC4-TCKT ngày 09/11/2015 của Công ty Truyền tải Điện 4 và công văn chuyển số 9826/CT-TTHT ngày 2/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc của Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn liên quan đến việc đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" tại tiêu thức chữ ký người mua hàng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mới đây Tổng cục Thuế có văn bản gỡ vướng như sau: Tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa hơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“4. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính. "

Tại Khoản đ, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.”

Theo trình bày tại công văn của Công ty truyền tải điện 4 và Công TNHH MTV Xe khách Sài gòn thì:

- Công ty truyền tải điện 4 có hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù là truyền tải điện năng và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Tuy nhiên, do khách hàng ở các tỉnh, thành phố ở xa không thể ký trực tiếp trên 03 liên tại tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn;

- Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hành khách bằng ô tô, hoạt động đưa đón công nhân có hợp đồng, khi thực hiện xong dịch vụ, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn xuất hóa đơn bán hàng giao khách hàng nhưng khách hàng ở xa không trực tiếp qua lấy hóa đơn được mà yêu cầu Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn gửi hóa đơn qua đường chuyển phát nhanh.

Trường hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh này gắn với thực tế bán hàng qua điện thoại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận để Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn được đóng dấu bán hàng qua điện thoại tại tiêu thức "người mua hàng" theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

(eFinance)