Vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng trang sức TNTX dự hội chợ, triển lãm

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời công văn số 555/SJC ngày 28/10/2015 của Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là hàng trang sức tạm nhập - tái xuất để dự hội chợ, triển lãm tại Việt Nam quy định tại Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm,

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, về thủ tục hải quan: Hàng hóa là trang sức tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm khi thực có thể lựa chọn khai báo theo từng mặt hàng hoặc khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa nếu các các mặt hàng này có cùng xuất xứ, cùng thuế suất.

a) Thủ tục tạm nhập

Hướng dẫn khai báo khi khai gộp trên tờ khai VNACCS tại phần chi tiết hàng hóa (tab Detail):

- Mã số hàng hóa: là mã số hàng hóa chung của các mặt hàng khai gộp;

- Mô tả hàng hóa: Ngoài phần mô tả hàng hóa khai báo theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC người khai hải quan phải khai báo rõ số thứ tự các mục hàng khai gộp theo số thứ tự ghi trên hóa đơn (ví dụ: từ mục hàng số 1 đến 50 của hóa đơn);

- Trị giá hóa đơn: là tổng trị giá hóa đơn của các dòng hàng có cùng mã số hàng hóa;

- Đơn giá hóa đơn: để trống;

- Trị giá tính thuế: là tổng trị giá tính thuế của các dòng hàng có cùng mã số hàng hóa;

- Số lượng: là tổng số lượng của các dòng hàng có cùng mã số hàng hóa.

b) Thủ tục tái xuất, tái nhập

Sau hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, người khai hải quan thực hiện thủ tục tái xuất tương ứng theo từng dòng hàng đã khai gộp như sau:

- Mã số hàng hóa: là mã số hàng hóa đã khai gộp;

- Mô tả hàng hóa: Ngoài phần mô tả hàng hóa khai báo theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC người khai hải quan phải khai báo rõ số thứ tự các mục hàng tái xuất theo số thứ tự ghi trên hóa đơn của tờ khai tạm nhập (ví dụ: tái xuất từ mục hàng số 1 đến 25 của hóa đơn tờ khai tạm nhập số……….);

- Trị giá hóa đơn: là tổng trị giá hóa đơn của các mặt hàng tái xuất thuộc dòng hàng tạm nhập đã khai báo gộp;

- Đơn giá hóa đơn: để trống;

- Trị giá tính thuế: là tổng trị giá tính thuế của các mặt hàng tái xuất thuộc dòng hàng tạm nhập đã khai báo gộp;

- Số lượng: là tổng số lượng của các mặt hàng tái xuất thuộc dòng hàng tạm nhập đã khai báo gộp.

c) Thủ tục bán, tặng hàng hóa tại hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm

Trường hợp bán, tặng hàng hóa tại hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng theo quy định hiện hành và phải khai báo theo từng mặt hàng ghi trên hóa đơn tạm nhập, không được phép khai báo gộp. Riêng tại tiêu chí “Mô tả hàng hóa” phải ghi cụ thể số thứ tự của mặt hàng trên hóa đơn tạm nhập và số thứ tự dòng hàng khai báo gộp trên tờ khai tạm nhập.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Khoản 3 Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm là “Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu”.

Yêu cầu doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế có thể lựa chọn thực hiện thủ tục tạm nhập - tái xuất mặt hàng trang sức dự hội chợ, triển lãm tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.

(eFinance)