Vướng mắc trong đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Đầu tháng 01/2013, tôi có đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau mấy ngày đăng ký tôi kiểm tra lại thì thấy đã có mã số thuế TNCN từ tháng 07/2012, tên, tuổi, địa chỉ đều đúng hết, nhưng mã số đó không phải tôi đăng ký. Vậy xử lý trường hợp này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mã số thuế cá nhân đăng ký theo Giấp CMND cho nên lâu nay có nhiều trường hợp xảy ra vì công an cấp trùng số CMND. Khi đó, cơ quan Thuế vẫn cấp cho bạn 01 mã số khác vì ảnh của bạn khác với ảnh của người cùng số kia.

Tuy nhiên, với trường hợp của bạn thì xảy ra vài khả năng: Một là đúng thông tin của bạn nhưng không có ảnh hoặc ảnh không đúng với ảnh thật của bạn thì cơ quan thuế sẽ cấp MST khác cho bạn sau khi họ đã thực hiện kiểm tra chéo xem MST trên được đăng ký tại đâu, ai đăng ký… (trường hợp này thông tin của bạn đã bị người khác lấy để đăng ký MST). Hai là, mọi thông tin về bạn đều đúng, ảnh cũng đúng, thì phức tạp hơn một chút, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn. Bạn cần viết đơn gửi cơ quan thuế (nhớ lấy dấu xác nhận là cơ quan thuế đã nhận), quá thời gian trên phiếu hẹn mà chưa được giải quyết thì gặp thủ trưởng của họ hoặc viết văn bản gửi lên cơ quan thuế cấp trên.

(eFinance)