Vướng mắc trong xuất hóa đơn cho chủ đầu tư

Hỏi: Năm 2011, chúng tôi có xuất hóa đơn công trình cho chủ đầu tư nhưng quên kê khai thuế, tháng 7/2012 cơ quan thuế vào kiểm tra và đã xử phạt về doanh thu và thuế TNDN của hóa đơn đó. Đến tháng 9/2012 bên B’ (chúng tôi ký hợp đồng với công ty khác gọi là B’) xuất cho chúng tôi hóa đơn của công trình. Vậy cuối năm lên báo cáo tài chính phải giảm doanh thu của công trình đó như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc của các bạn có vấn đề nghiêm trọng về kế toán rồi đó! Có một công trình, doanh nghiệp của bạn ký với chủ đầu tư với tư cách là bên B. Các bạn không làm và lại ký hợp đồng giao thầu lại cho B’, thì lẽ ra, khi B’ làm xong rồi, xuất hoá đơn rồi thì các bạn mới có đầu vào, khi đó các bạn mới xuất hoá đơn đầu ra cho chủ đầu tư.

Bạn vui lòng xem lại doanh nghiệp của bạn xuất hoá đơn cho chủ đầu tư là dựa trên cái gì? Liệu có phải là bên chủ đầu tư ứng tiền trước cho doanh nghiệp của bạn nhưng lại yêu cầu xuất hoá đơn? Khi đã xuất hoá đơn rồi mà không khai thuế đầu ra thì cơ quan thuế xử phạt là đúng quy định.

Cách tốt nhất là các bạn có văn bản báo cáo với cơ quan thuế để được hướng dẫn xử lý cụ thể cho phù hợp.

(eFinance)