Vướng mắc trong xuất hóa đơn thanh toán

Hỏi: Năm 2009, công ty nhập thạch cao, phát sinh chi phí vận chuyển hàng từ tàu biển vào cảng nhà máy xi măng. Sau khi giao nhận phát hiện hao hụt lớn số lượng hàng hóa, hai bên nảy sinh tranh chấp. Cuối năm 2009 chúng tôi thống nhất chỉ thanh toán số tiền hai bên thỏa thuận. Chúng tôi đã kê khai khoản này vào chi phí bán hàng năm 2009, vậy có được chấp nhận là chi phí hợp lý hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Chúng tôi không rõ tờ hóa đơn bạn xuất ghi nội dung gì? Thanh toán tiền cước vận tải thạch cao chăng? Đúng theo quy định hiện hành thì cuối năm 2009 các bạn đã xác định được trị giá cước thanh toán và lập hóa đơn ngay từ ngày đó, vì sự việc vận tải đã hoàn thành còn chấp nhận thanh toán lúc nào là việc khác rồi.

Nếu như chứng từ gốc và việc thỏa thuận chấp nhận thanh toán 294 triệu năm 2009 còn lưu giữ và doanh nghiệp đã hạch toán Nợ TK chi phí/Có TK phải trả khách hàng thì hóa đơn này (đầu vào) nhận được trong năm 2012 vẫn được tính vào chi phí cúa năm 2009 như bút toán nêu trên.

Trường hợp sang năm 2012 khi nhận được hóa đơn và xử lý hạch toán của năm 2009 thì cần có văn bản giải trình gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế của doanh nghiệp bạn xem xét giải quyết nếu việc kiểm tra quyết toán năm 2009 đã thực hiện xong các năm trước.

(eFinance)