Xác định đối tượng nộp thuế TNCN để xử lý hành vi trốn thuế

Tổng cục Thuế vừa có văn bản trả lời công văn số 778/CT-TNCN ngày 29/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản để xét xử hành vi trốn thuế. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, xác định đối tượng nộp thuế:

“Việc xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản cụ thể như sau:

Đối tượng nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản được xác định cụ thể theo tên cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Trường hợp bất động sản thuộc sở hữu chung của một nhóm người hay một hộ gia đình nhưng do một người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đại diện đứng tên và từng cá nhân có văn bản thỏa thuận cho người đại diện đứng tên (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng), hoặc những người có tên ghi trong danh sách kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà mà người đại diện đứng tên theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp không có văn bản thỏa thuận hoặc không có danh sách những người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do một cá nhân đại diện thì cá nhân đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là đối tượng nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp của ông Nguyễn Văn Ý và bà Nguyễn Thị Phương Vân chuyển nhượng bất động sản và ông Ý tự kê khai là nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế; ông Ý là người đứng tên trên Giấy chứng nhận, đồng thời là người kê khai, nộp thuế TNCN. Sau đó cơ quan thuế phát hiện việc kê khai của ông Ý là vi phạm pháp luật, có hành vi trốn thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản. Do đó, ông Nguyễn Văn Ý là đối tượng truy thu, nộp thuế TNCN.

(eFinance)